Wat is uw bedrijfstype? Welk procestype zoekt u?

Nieuwe RDW voorwaarden voor gebruik VIN (chassisnummer)

Marktnieuws 16 december 2020

We hebben belangrijke informatie voor u over de ontvangst van het chassisnummer (VIN) vanuit RDC-diensten. De voertuigbranche en de providers hebben de afgelopen jaren overleg gevoerd met de RDW over de verstrekking van het VIN aan de voertuigbranche. Dit is belangrijk voor uw toepassingen voor het identificeren van voertuigen.

Met ingang van 1 januari 2021 mag het VIN door RDC aan haar afnemers – en dus aan u – worden verstrekt, als voldaan wordt aan voorwaarden die de RDW heeft opgesteld, waaronder het gebruiksdoel: gebruik slechts ter identificatie van een voertuig. Deze gebruiksvoorwaarden kunt u onderaan deze pagina downloaden.  De gebruiksvoorwaarden treden in werking op 1 januari 2021, en gelden voor alle afnemers van het VIN uit een RDC-dienst die dit gegeven toont of verstrekt.

Als u het VIN uit de RDC-registratie gaat opvragen en gebruiken, verklaart u daarmee akkoord te gaan met de nieuwe gebruiksvoorwaarden, en deze onverkort en volledig te zullen toepassen.  Deze gebruiksvoorwaarden hebben een wettelijk karakter. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over VIN, wordt daaronder ook de meldcode (laatste vier cijfers van het VIN) als zelfstandig gegeven begrepen.

Als u in 2021 gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, maar u heeft vragen over de toepassing van de voorwaarden in uw situatie, neemt u dan gerust contact op met onze servicedesk via servicedesk@rdc.nl of via 020-644 55 53.

 

U kunt de voorwaarden hier downloaden.

 

Delen via