Wat is uw bedrijfstype? Welk procestype zoekt u?

Update marktnieuws

Marktnieuws 14 oktober 2021

In deze nieuwsupdate informeren wij je halverwege de maand iets uitgebreider over de ontwikkelingen in de markt, noviteiten in het AutoMotive Dashboard portaal en de beschikbare data.

Deze keer zoomen we in op de markt voor brom- en snorfietsen.

Nieuwverkopen brom- en snorfietsen

Begin 2021 waren nieuwe snorfietsen enorm populair. In de laatste maanden zien we de verkopen echter sterk teruglopen, in september zelfs tot onder het niveau in 2019. Er werden in de afgelopen september slechts 3.100 exemplaren verkocht terwijl dat er in september 2020 nog 6.500 waren; meer dan twee keer zoveel.

Bromfietsen daarentegen doen het wel erg goed dit jaar, met name de afgelopen maanden. In september zijn er bijna 2.400 bromfietsen verkocht, waar dit er in dezelfde maand vorig jaar maar 1.900 waren.

Lease en Rental exploderen

Een andere interessante ontwikkeling in de nieuwverkoop van brom- en snorfietsen is het eigendom van deze vervoersmiddelen. De rental- en leasemarkt waren in 2019 nog ontzettend klein, maar zijn sindsdien explosief gegroeid. Dit is mogelijk een effect van corona en de sterk toegenomen vraag naar andersoortige mobiliteit.
De rental markt van snorfietsen verdubbelt al twee jaar op rij en ook de lease markt is in diezelfde periode behoorlijk gegroeid. Met name 2020 was uitzonderlijk; het aantal lease snorfietsen steeg van 300 naar meer dan 4.100 verkochte exemplaren (meer dan 13 keer zo veel als in 2019 dus).

Bij bromfietsen zien we soortgelijke trends, zowel bij lease als rentals.

 

Vergroening in Lease en Rental

Zoomen we verder in op die grote aantallen lease en rental brom- en snorfietsen, dan zien we een leuk detail. Nagenoeg alle snorfietsen en meer dan 90% van alle bromfietsen in dit segment zijn elektrisch. Dit terwijl over de gehele markt in 2021 slechts 6,5% van de bromfietsen en 9% van de snorfietsen elektrisch is.

 

Meer details? Sneller inzicht?

Automotive Dashboard biedt inzichten tot op postcodeniveau, ingedeeld naar jouw verkoopregio’s. De module Autometer is zelfs dagelijks up-to-date. Wil je meer weten over marktinformatie? Wil je vaker, meer, gedetailleerdere informatie, toegesneden op jouw organisatie? Neem contact op met onze adviseurs!

 

 

Delen via