Wat is uw bedrijfstype? Welk procestype zoekt u?

Sterk jaar voor RDC in lastige markt

Nieuws 29 juni 2016

2015 stond voor RDC in het teken van de succesvolle uitvoering van haar plan om terug te keren naar haar kernactiviteiten in de automotive. RDC heeft daarbij haar omzet in de mobiliteitssector opnieuw kunnen vasthouden. De totale automotive omzet is in 2015 uitgekomen op ruim € 23 miljoen, een kleine plus ten opzichte van 2014.

Het operationeel resultaat over 2015 is € 2,2 miljoen positief, een sterke verbetering ten opzichte van 2014. RDC is trots op de inzet van haar medewerkers en is verheugd dat ze heeft kunnen waarmaken wat ze haar aandeelhouders, BOVAG en RAI Vereniging, heeft beloofd.
In 2015 heeft RDC de processen voor haar automotive klanten verder op orde gebracht. Hierbij zijn de uitkomsten van een klanttevredenheidonderzoek de leidraad geweest. Verder is er een aantal nieuwe diensten geïntroduceerd, waarbij de digitale interactie tussen mobiliteitsbedrijven en hun klanten steeds de basis vormt.

In 2016 gaat RDC versneld verder met het realiseren van haar strategische visie. De directie verwacht dat de nieuwe en verbeterde dienstverlening haar klanten verder helpt om succesvol te blijven ondernemen.
De in 2015 ingezette positieve financiële trend zet zich hierbij voort in het eerste deel van 2016.

Delen via