Wat is uw bedrijfstype? Welk procestype zoekt u?

RDC helpt nog intensiever bij sturing op cijfers

Nieuws 7 maart 2018

Rendement behalen zit voor een mobiliteitsbedrijf in het finetunen van details. RDC helpt dealers en autobedrijven daarbij door hun eigen targets te bewaken op grond van de juiste marktcijfers over hun verzorgingsgebied. Daarbij biedt RDC nu, in samenwerking met Automotive Intel, ook ondersteuning om de inzichten uit dat dashboard te vertalen naar een actieplan.

Bedrijven die hun prestaties in hun markt en rayon beter en eenvoudiger willen bewaken, hebben baat bij het nieuwe Automotive Retail Dashboard. In deze dienst kunnen enkele KPI-doelstellingen van het mobiliteitsbedrijf zelf of van het merk worden opgevoerd, waarna automatisch een Retail Dashboard wordt bijgehouden. En aansluitend kan men, indien gewenst, geholpen worden met een actieplan.

Automotive Retail Dashboard
RDC heeft een uitbreiding op haar tooling met de nieuwe dienst Automotive Retail Dashboard. In het nieuwe Automotive Retail Dashboard kunnen rapporten gepersonaliseerd worden met de eigen doelstellingen van de retailer. Zo wordt een automatische rapportage gegenereerd in een overzichtelijk management dashboard, en krijgt men helder inzicht in het behalen van de doelstellingen. Als bepaalde doelen achterblijven, is het tijd voor actie… Maar wat dan?

Vertaling van inzicht naar actie
Met name de vertaling van deze informatie naar concrete acties maakt de waarde van deze inzichten duidelijk zichtbaar. Om ook daarin te kunnen ondersteunen is RDC een samenwerking gestart met Automotive Intel. Michel Jochems van Automotive Intel is een ervaren specialist op het gebied van marktanalyse en marktbewerking. De samenwerking richt zich op het ondersteunen van auto- en dealerbedrijven om op basis van marktinformatie van RDC en de eigen performance de marktpotentie inzichtelijk te krijgen en om te zetten in een actieplan. De eerste vier dealerbedrijven waar deze samenwerking is toegepast, zijn enthousiast.

Over Automotive Intel

Automotive Intel is een automotive adviesbureau dat zich richt op auto- en dealerbedrijven, importeurs en dealerverenigingen. Met haar dienstverlening Marktfocus helpt zij ondernemers beter inzicht te geven in rayonprestaties en potentieel met als doel effectievere marktbewerking. Automotive Intel is onderdeel van Johnson Factory BV. Kijk voor meer informatie op www.automotive-intel.nl.

Delen via