Wat is uw bedrijfstype? Welk procestype zoekt u?

Individuele import verdubbelt in 4 jaar

Marktnieuws 11 april 2016

Op basis van de vergelijking tussen de cijfers over het eerste kwartaal van 2016 en dat van 2012 constateren we een verdubbeling van de individuele import van personenauto’s. In 2012 waren dat er 20.827 en in 2016 40.692. Ook ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar met 34.355 auto’s is er sprake van een stijging van 18,5%. Dit lijkt te wijzen op een tekort aan occasions in de markt.

Overigens blijkt uit de vergelijking van de cijfers uit 2012 en 2016 ook dat het geïmporteerde wagenpark steeds jonger wordt. In 2012 was 95% van de geïmporteerde auto’s jonger dan 28 jaar terwijl dat percentage van de individuele import op dit moment jonger dan 17 jaar is. Wellicht zijn de milieuzones rond steden als Utrecht en Rotterdam van invloed. In deze steden geldt een verbod voor benzineauto’s van voor 1992 en dieselauto’s van voor 2001 met als doel de lucht schoner te krijgen.

Delen via